ÇÖP GAZI

Deponi Sahalarında katmanlar halinde depolanan atıkların büyük bir kısmı anaerobik bakteriler sayesinde çürümekte ve deponi gazı-çöp gazı diye bilinen içeriğinde %50-55 oranında CH4 metan bulunduran bir gaza dönüşmektedir.

Atmosfere salınan metan gazı aynı miktardaki karbondioksite göre 21 kat daha fazla ısıyı tutabilmekte ve yarattığı sera gazı etkisi ile küresel iklim değişikliklerine sebebiyet vermektedir.

Samsun Avdan Enerji ‘nin yürütmüş olduğu proje kapsamında çöp gazı mümkün olduğunca toplanarak atmosfere salınımı azaltılmakta ve çevreye verdiği zararlar engellenmeye çalışılmaktadır..

Metan gazı emisyonunu azaltan projemiz 24.06.2012 tarihi itibariyle Gold Standard tarafından GS 935 proje numarası ile resmen tescillenmiş, kapsamlı bir çevresel ve sosyal izleme planı çerçevesinde periyodik olarak denetlenerek çalışmalarına
devam etmektedir.

BİYOGAZ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre İzin Belgesini almış Biyometanizasyon – Biyogaz Biyogaz tesisimiz organik atıkların geri kazanımı konusunda öncü yatırımlardan olmuş çöp sahasında oluşan sızıntı suları, çöplerin organik fraksiyonları ve endüstriyel organik atıkların ekonomiye enerji ve gübre olarak geri kazanımı sağlayan biyogaz tesisimiz ilk etap yatırımları tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.

ARITMA ÇAMURU

Haziran 2017 de faaliyete geçen tesisimizde elektrik üretim santralimizin atık ısıları kullanılarak Saski’nin artıma tesislerinden çıkan çamurlar kurutulmaktadır. Kurutulmuş arıtma çamurları çimento tesislerine yakıt olarak verilmektedir.

Türkiye’de ilk kez bir çöp santralinde evsel nitelikli arıtma çamurlarını kurutan bir tesis kurulmuştur. Entegre tesisimizin verimi %63’lere çıkmıştır ve yıllık kurutma enerjisi olarak 3 milyon m3 doğalgaza eşdeğer enerji tasarruf sağlanmaktadır.