Sıfır Atık Hedefimiz

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Sahasına Gelen ziyaretçileri ve davetlileri karşılamak , Katı atık sahası işletmesinin içinde barındırdığı işlevleri anlatabilmek ve SIFIR ATIK hedefi çerçevesinde bilinçlendirmeyi artırabilmek için Döşümü müzesi adını verdiğimiz bir bina inşaa ettik.

Burada atıklardan nasıl enerji ürettiğimizi, çöp sahasının hangi katmanlardan kurulduğunu metan gazının iklim değişikliğine olan etkilerini , geri dönüşümün faydalarını hazırladığımız görseller ve dönüşüm panolarıyla gelen ziyaretçilerimize sunuyoruz.

Özellikle ilk ve orta okulların ilgili gösterdiği müzemize yıl da 1000 in üzerinde öğrenciyi misafir ediyoruz.