Samsun Avdan Hakkımızda

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasında depolanan atıklardan enerji edilmesi amacı doğrultusunda 2010 yılında kurulan firmamız Samsun Avdan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ismini Aşağı Avdan ve Yukarı Avdan köylerine olan komşuluğundan almaktadır.

Samsun Avdan Enerji 2012 başlarında, Katı Atık Sahasında oluşan çöp gazını toplayarak elektrik enerjisine çeviren elektrik üretim santralini devreye almıştır. Santralimiz üretimine 8.4 MWe lisanslı kurulu gücünde faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile çöp sızıntı suyu kontrolü ve bertarafı, atık karakterizasyonu, Samsun İli Atık Yönetim Planı ve Çevre Bakanlığı’nın Atıkların Düzenli Depolanmasına dair yönetmeliğinin gereği olarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atıkların azaltılması konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalarımız çerçevesinde ön ayrıştırma tesisi ve çöp sızıntı sularının organik atıklar ile karıştırılarak fermente edildiği biyometanizasyon-biyogaz tesisimiz devreye alınmıştır.

Yenilenebilir enerji sektöründe aktif bir oyuncu olmayı isteyen firmamız çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan projeler üretmeyi ve ürettiği projeleri sürekli geliştirerek profesyonel yönetim anlayışını ile teknolojik gelişmeleri harmanlayarak paydaşlarına hizmet etmeyi hedeflemektedir.