Atıktan Enerjiye

Atıktan Enerjiye
Deponi Sahalarında katmanlar halinde depolanan atıkların büyük bir kısmı anaerob bakteriler sayesinde çürümekte ve deponi gazı-çöpgazı diye bilinen içeriğinde %50-60 oranında CH4 metan bulunduran bir gaza dönüşmektedir.

Atmosfere salınan metan gazı aynı miktardaki karbondioksite göre 21 kat daha fazla ısıyı tutabilmekte ve yarattığı sera gazı etkisi ile küresel iklim değişikliklerine sebebiyet vermektedir.

Samsun Avdan Enerji ‘nin yürütmüş olduğu proje kapsamında çöp gazı mümkün olduğunca toplanarak atmosfere salınımı azaltılmakta ve çevreye verdiği zararlar engellenmeye çalışılmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar toplamda en az 408.128 ton CO2'ye eşdeğer salınım engellenmiş, aynı zamanda da metan gazının jeneratörlerde yakılarak imha edilmesi ile elektrik enerjisi üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır.

Metan gazı emisyonunu azaltan projemiz 24.06.2012 tarihi itibariyle Gold Standard tarafından resmen tescillenmiş, kapsamlı bir çevresel ve sosyal izleme planı çerçevesinde periyodik olarak denetlenerek çalışmalarına devam etmektedir.